Home > Vraaghoek

Bij Meewerken houden we van duidelijkheid. In het onderstaande overzicht tref je veelgestelde vragen en antwoorden.

Is iets toch onduidelijk, neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

ALGEMEEN

Voor wie is Meewerken geschikt?

Meewerken is geschikt als je een stoornis in het autisme spectrum hebt. Het is de bedoeling dat je minimaal 4 dagdelen beschikbaar bent en een gemiddelde tot hoge intelligentie hebt.

Waarin blinken jullie uit?

Wanneer je bij ons op de dagbesteding komt, krijg je een coach aangewezen die met jou persoonlijke doelen opstelt. Zo leer jij o.a. werken aan je sociale en werknemersvaardigheden. Ook wordt er veel aandacht besteed aan sociale activiteiten en persoonlijke ontwikkeling. Zo zijn er vrijdagmiddagborrels, fotografiecursussen, BBQs, trainingen psycho-educatie, assertiviteitstrainingen en themagesprekken.

Is Meewerken zorg of onderwijs?

Meewerken is geen zorg of onderwijs, maar vakmatige dagbesteding. Je kunt wel een beschikking dagbesteding krijgen als school jou niet lukt. Je hebt dan ontheffing van de leerplicht nodig.

Hoe kan je je aanmelden?

Door te bellen naar 035-6315880 of te mailen naar: info@meewerken.com.

Hoe verloopt een intakegesprek?

Je kunt dit zien als een kennismakingsgesprek, het is geen sollicitatie. Je hoeft dus ook niets mee te brengen naar het gesprek. Je mag naar het intakegesprek iemand meenemen die het voor jou vertrouwder maakt, zoals een ouder of begeleider.

Hebben jullie een wachtlijst?

Op dit moment niet, maar op niet alle locaties is nog plek.

Is Meewerken ook in de vakanties geopend?

Ja. We werken als een bedrijf, dus je krijgt vakantiedagen en neemt vakantie op als jij het wil. Tussen kerst en oud en nieuw is Meewerken dicht.

Zijn er vaste startmomenten?

Op ieder moment in het jaar kan er gestart worden. Een dag is opgedeeld in twee dagdelen. Je start in de ochtend tussen 09:00 en 10:00 uur of in de middag tussen 12:30 en 13:30 uur.

Regelt Meewerken voor mij het vervoer van en naar de dagbesteding?

Nee. We zijn gericht op zelfstandigheid, dus het vervoer moet je zelf regelen. Als dit problemen oplevert willen we natuurlijk wel met je meekijken naar oplossingen.

Mag ik zelf kiezen bij welke locatie van Meewerken ik dagbesteding wil volgen?

Nee, er is niet altijd overal plaats. Bovendien is er vanuit de gemeente de wens dagbesteding zo dicht mogelijk bij je woonadres te volgen. Dit is ook het voordeligst voor de reiskosten.

SCHOOL

Kan aan Meewerken worden deelgenomen naast school?

Alleen als jouw gemeente hier toestemming voor geeft is dit mogelijk. Helaas vinden de meeste gemeenten dit niet goed.

Ik ben uitgevallen op school. Kan ik wel naar Meewerken?

Ja, juist dan is Meewerken wellicht de juiste plek voor jou.

Kan ik een diploma halen bij Meewerken?

Nee, maar wel certificaten die door ons worden uitgegeven. Ook kun je bijvoorbeeld cursussen volgen om een officieel Microsoft certificaat te halen.

Is er een onderwijsvrijstelling nodig?

Indien je nog leerplichtig bent, is er een vrijstelling van onderwijs nodig.

WERK

Kan ik werkervaring opdoen bij Meewerken?

Ja, wij functioneren als bedrijf. Het is de bedoeling dat je hier je werknemersvaardigheden ontwikkelt, zoals op tijd komen, plannen, deelnemen aan vergaderingen, etc.

Ik wil graag iets in de IT doen maar ik weet niet wat. Wat nu?

Wij hebben wel 100 cursussen. Je mag gerust diverse dingen uitproberen om te kijken of je het leuk vindt. Als het nodig is kan je hulp vragen aan je coach en/of collega’s.

Welk soort cursussen zijn er beschikbaar?

Voornamelijk cursussen gericht op IT en grafisch ontwerpen, zoals programmeren met Python of C# of o.a. Illustrator, InDesign en Blender.

Begeleidt Meewerken mij ook naar een betaalde werkplek?

Nee, maar we kunnen je wel helpen om iemand te vinden die dit wel doet. De gemeente waar je woont kan hier ook een rol in spelen.

Ik ben al meerdere keren vastgelopen op een werkplek. Kan Meewerken helpen?

Ja, we hebben veel ervaring met mensen die zijn vastgelopen. We kunnen zonder druk en op eigen tempo maatwerk leveren.

EXPERTISE

Hoe wordt omgegaan met angststoornissen?

Er zijn meerdere mensen met comorbiditeit bij Meewerken. Hierover kun je met je coach goede afspraken maken, zodat het haalbaar voor je wordt. De coaches kunnen weer terugvallen op een psychosociaal therapeut.

Mijn kind/cliënt heeft een gameverslaving, hoe gaan jullie hiermee om?

Bij Meewerken mag je in de pauze je telefoon niet gebruiken en wordt sociaal contact gestimuleerd. De overige tijd werk je aan een cursus. In overleg met een coach kan er om je hoofd leeg te maken korte momenten gespeeld worden, maar voor langdurig gamen is geen mogelijkheid.

Mijn kind/cliënt heeft een verstoord dag-nachtritme. Wat kan Meewerken hierin betekenen?

Samen zullen we de dagbesteding zo inrichten dat we werken aan een gezond dag- en nachtritme. Dit kan bijvoorbeeld door iedere maand een half uurtje vroeger te komen. Zo wen je rustig aan een gezonder ritme.

Er is sprake van een sociaal isolement. Wat betekent dit voor deelname aan Meewerken?

Door middel van gezamenlijke pauzes en vrijdagmiddagborrels wordt saamhorigheid gecreëerd. Als er hiervoor ondersteuning vanuit coaches nodig is, zal deze gegeven worden. Iedereen krijgt rustig de tijd om te wennen en binnen de groep te gaan functioneren.

Mijn kind/cliënt is verslaafd aan het gebruik van verdovende middelen. Is Meewerken een geschikte plek?

Helaas is Meewerken dan geen geschikte plek. Eerst zul je van je verslaving af moeten komen om weer te kunnen leren en ontwikkelen.

Mijn kind/cliënt heeft autisme. Hoe gaat Meewerken hiermee om?

Meewerken is gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met autisme. Wij leren onze cliënten met autisme rustig omgaan met de buitenwereld, want die houdt geen rekening met ze. Wij nemen de problemen van onze autistische cliënten wel serieus. Mensen kunnen verbinding vinden met collega’s omdat ze over het algemeen dezelfde problematiek ervaren.

Heeft Meewerken ervaring met genderdysforie?

Ja dat hebben we.

OVERIGE VRAGEN

Ik ben een professional en wil graag samen met mijn collega's een kijkje komen nemen. Is dit mogelijk?

Dit is altijd mogelijk. We vragen je wel een afspraak te maken, zodat we ook tijd voor je kunnen vrijmaken.

We willen Meewerken vragen om een presentatie te komen geven. Bij wie kan ik terecht?

Je kan hiervoor contact opnemen met Monica Falck 06-29196606.

Bij wie kan ik terecht voor persvragen?

Je kan hiervoor contact opnemen met Monica Falck 06-29196606.

Ik heb een klacht. Bij wie kan ik hiervoor terecht?

Als je bij ons dagbesteding volgt dan val je onder ons klachtenreglement. Is dit niet zo dan kun je je klacht mailen naar info@meewerken.com Je zal dan binnen een week antwoord ontvangen.

Ik wil graag Meewerker worden. Welke stappen moet ik hiervoor nemen?

Je hebt een beschikking dagbesteding nodig. Dit kan via de WMO bij je gemeente of via de WLZ als je via het zorgkantoor je zorg ontvangt. Als dit geregeld is kun je kennis komen maken en gebruik maken van de dagbesteding. Je mag altijd eerst een intakegesprek krijgen of een uurtje meelopen.