Home > Jeugd

Structuurgroep voor jongeren van 12 – 20 jaar

Meewerken heeft in Soest een aparte groep voor jongeren. Helaas is er een steeds grotere groep jongeren met een A-typische ontwikkeling die zijn uitgevallen op school. Wij vinden het belangrijk om ze een veilige plek te bieden waar ze ritme opdoen, zelfvertrouwen opbouwen en leren omgaan met de uitdagingen van het leven. De structuurgroep werkt met een vaste dagstructuur. Op de groep kan gewerkt worden aan cursussen van Meewerken maar er kan in overleg met ouders en samenwerkingsverband ook gekozen worden voor het volgen van schoolvakken of een eigen cursus bij Meewerken. Ook zijn er combinaties mogelijk waarbij leerlingen deels naar school gaan en deels naar Meewerken komen.

Hoe ziet een dag bij de structuurgroep er uit?

Iedereen heeft zijn eigen rooster, maar de dag is altijd hetzelfde ingedeeld. De gezamenlijke momenten en de pauzes staan vast, daartussen volgt iedereen een eigen dagplanning. Ook op de structuurgroep heeft iedereen een eigen coach die regelmatig een op een gesprekken voert en doelen met je opstelt.

Maak een afspraak