Home > Vraagbaak

Mocht je nog vragen hebben, hieronder tref je veelgestelde vragen en antwoorden.

Heb je een andere vraag? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

ALGEMEEN

Wie voelt zich thuis bij Meewerken?

Meewerken is geschikt als je een atypische ontwikkelingsstoornis hebt (Bijvoorbeeld autisme). En vastgelopen bent op school of in het werk.

Waarin blinken jullie uit?

Meewerken is een gespecialiseerde dagbesteding, we werken met één doelgroep en niet diverse doelgroepen door elkaar heen. Onze coaches zijn gespecialiseerd in de begeleiding van mensen met een atypische ontwikkelingsstoornis (Bijvoorbeeld autisme).

Is Meewerken onderwijs?

Meewerken is geen school maar een ontwikkelingsgerichte dagbesteding. Het is juist de bedoeling dat je je ontwikkeld op diverse gebieden.

Hoe kan je je aanmelden?

Door te bellen naar 035-6315880 of te mailen naar: info@meewerken.com.

Wat houdt een intakegesprek in?

Je kunt dit zien als een kennismakingsgesprek, het is geen sollicitatie. Je hoeft dus ook niets mee te brengen naar het gesprek. Je mag naar het intakegesprek iemand meenemen die het voor jou vertrouwder maakt, zoals een ouder of begeleider.

Hebben jullie een wachtlijst?

Op dit moment niet, maar op niet alle locaties is nog plek.

Is Meewerken ook in de vakanties geopend?

Ja. We werken als een bedrijf, dus je krijgt vakantiedagen en neemt vakantie op als jij het wil.

Zijn er vaste startmomenten?

Op ieder moment in het jaar kan er gestart worden. Een dag is opgedeeld in twee dagdelen. Je start in de ochtend tussen 09:00 en 10:00 uur of in de middag tussen 12:30 en 13:30 uur.

Regelt Meewerken voor mij het vervoer van en naar de dagbesteding?

Nee. We zijn gericht op zelfstandigheid, dus het vervoer moet je zelf regelen. Als dit problemen oplevert willen we natuurlijk wel met je meekijken naar oplossingen.

Mag ik zelf kiezen bij welke locatie van Meewerken ik dagbesteding wil volgen?

Nee, er is niet altijd overal plaats. Bovendien is er vanuit de gemeente de wens dagbesteding zo dicht mogelijk bij je woonadres te volgen. Dit is ook het voordeligst voor de reiskosten.

SCHOOL

Kan ik bij Meewerken aan schoolvakken werken?

Als school en jouw gemeente hier toestemming voor geven is dit mogelijk.

Ik ben uitgevallen op school. Wat nu?

Juist dan is Meewerken wellicht de juiste plek voor jou.

Kan ik een diploma halen bij Meewerken?

Nee, maar wel certificaten die door ons worden uitgegeven. Ook kun je bijvoorbeeld cursussen volgen om een officieel Microsoft certificaat te halen.

Is er een onderwijsvrijstelling nodig?

Indien je nog leerplichtig bent, kun je vanuit school naar ons door verwezen worden. Of je kunt overleggen met de leerplicht ambtenaar.

WERK

Kan ik werkervaring opdoen bij Meewerken?

Ja, wij functioneren als bedrijf. Het is de bedoeling dat je hier je werknemersvaardigheden ontwikkelt, zoals op tijd komen, plannen, deelnemen aan vergaderingen, etc.

Ik wil graag iets in de IT of Multimedia doen. Wat is er mogelijk?

Wij hebben wel 120 cursussen. Je mag gerust diverse dingen uitproberen om te kijken of je het leuk vindt. Als het nodig is kan je hulp vragen aan je coach en/of collega’s.

Welk soort cursussen zijn er beschikbaar?

Voornamelijk cursussen gericht op IT en grafisch ontwerpen, zoals programmeren met Python of C# of o.a. Illustrator, InDesign en Blender.

Ik ben vastgelopen op werk. Kan ik via Meewerken re-intergreren?

Ja, we hebben veel ervaring met mensen die zijn vastgelopen. We kunnen zonder druk en op eigen tempo maatwerk leveren. Indien gewenst werken we samen met bedrijfsarts en of UWV.

EXPERTISE

Hoe wordt omgegaan met comorbiditeit?

Er zijn meerdere mensen met comorbiditeit bij Meewerken. Hierover kun je met je coach goede afspraken maken, zodat het haalbaar voor je wordt. De coaches kunnen weer terugvallen op een psychosociaal therapeut.

Er is sprake van een sociaal isolement. Wat betekent dit voor deelname aan Meewerken?

Door middel van gezamenlijke pauzes en vrijdagmiddagborrels wordt saamhorigheid gecreëerd. Als er hiervoor ondersteuning vanuit coaches nodig is, zal deze gegeven worden. Iedereen krijgt rustig de tijd om te wennen en binnen de groep te gaan functioneren.

Hoe gaat Meewerken om met diversiteit?

Bij ons mag iedereen zichzelf zijn, wij hebben respect voor ieders eigenheid.

OVERIGE VRAGEN

Ik wil graag Meewerker worden. Wat moet ik hiervoor doen?

Je hebt een beschikking dagbesteding nodig. Dit kan via de WMO bij je gemeente of via de WLZ als je via het zorgkantoor je zorg ontvangt. Als dit geregeld is kun je kennis komen maken en gebruik maken van de dagbesteding. Je mag altijd eerst een intakegesprek krijgen of een meeloopdag plannen.