Home > Organisatie

Over ons

De dagelijkse leiding is in handen van Monica Falck (directeur zorg) en Dennis Klawer (directeur bedrijfsvoering). Monica is ooit begonnen in het ziekenhuis, om daarna via HRM en sociaal werk toch weer terug te komen in de zorg. Daarnaast is ze in de jaren dat de transitie van de zorg naar lokaal niveau ging gemeenteraadslid geweest met zorg in haar portefeuille. Ze is psychosociaal therapeut en ervaringsdeskundig in het omgaan met ASS. Dennis is creatief en gedreven, hij heeft veel ervaring als ondernemer in de grafische en IT-sector.  Hij heeft een bewuste keus gemaakt om zijn hart te volgen en de zorg in te gaan. Hij heeft dan ook succesvol zijn HBO Coaching Bij Autisme behaald.

Dennis en Monica houden van samenwerken en hebben inmiddels een netwerk bij onderwijs- en zorginstellingen, gemeenten en organisaties. Samen sturen ze een enthousiast, flexibel en gedreven team medewerkers aan. “Onze cliënten zien groeien en ontwikkelen geeft ons veel voldoening”. “Wij zijn ook eerlijk als verwachtingen niet realistisch blijken te zijn. Maar dan ontwikkelen wij graag samen een plan B”.

Administratie

Ook Meewerken ontkomt niet aan een steeds groter wordende administratieve last. Deze is in goede handen bij Tanja van Sas, die de cliënten- en personeelsadministratie doet. Henda Voerman zorgt voor de financiële administratie. Een deel van de administratie is uitbesteed bij Houtell Finance en de productieverantwoording bij KiK Accountants.

Coaches

Onze cliënten worden begeleid door coaches die allemaal naast hun opleiding en ervaring een opleiding Coaching Bij Autisme op HBO-niveau hebben gevolgd. Er wordt veel aandacht besteed aan bijscholing en intervisie. Er is maandelijks een organisatiebreed coachoverleg met de directie.

Flexpool

Meewerken kan in vakanties en bij ziekte een beroep doen op haar flexteam-medewerkers. Leah de Heij en Liset Soetens hebben beide hun stage bij Meewerken gedaan en zijn goede vervangers gebleken. Wij zijn blij dat we op hen een beroep kunnen doen om voor onze cliënten zoveel mogelijk vertrouwde gezichten in te kunnen zetten.