Home > Onze Visie

Onze visie op autisme

Autisme is geen ziekte, het is een andere manier van informatie verwerken. Mensen met autisme zijn net zo divers als mensen zonder autisme en verdienen dus een persoonlijke aanpak. Ze moeten leren hoe ze zich staande kunnen houden in een samenleving waar geen rekening wordt gehouden met autisme. Dit kost tijd en een traject bij Meewerken duurt dan ook een aantal jaren. Iedereen stroomt uit in de richting die voor hem/haar het beste is, dit kan variëren van school tot arbeid of Wajong. Iedereen verdient een plek waar hij gelukkig kan zijn.  Wij vinden dat iedereen bij Meewerken zichzelf mag zijn, dit betekent dat er tolerantie is voor ieders eigenheid.

Balanceren tussen begeleiden en behandelen

Onze ‘Meewerkers’ dienen over motivatie te beschikken om verder te willen komen. Gedwongen deelname werkt niet, er moet een intrinsieke wens zijn om te leren. Dit hoeft niet vakmatig te zijn. Ontwikkelen naar zelfstandig functioneren en je staande kunnen houden in een moeilijke maatschappij is ons eerste doel. We leren ze afspraken maken en nakomen, samenwerken, voor zichzelf opkomen, complimenten ontvangen, teleurstellingen verwerken en verantwoordelijkheid nemen voor hun werkzaamheden en ontwikkeling. Voor iedere ‘Meewerker’ maken we een ontwikkelplan dat een realistisch perspectief biedt van alle mogelijkheden, maar ook de onmogelijkheden.

Onze ‘Meewerkers’ moeten in staat zijn om zelfstandig te kunnen werken. Meewerken heeft zo’n 120 online cursussen op het gebied van IT en Multimedia die gevolgd kunnen worden. Wij helpen onze ‘Meewerkers’ om zelfredzaam op de werkvloer te functioneren. In een beschermde en veilige omgeving kunnen ze zijn wie ze zijn, kunnen ze fouten maken en mogen ze hulp vragen. Wij vangen onze ‘Meewerkers’ op bij tegenslag. Wij kijken naar talenten en mogelijkheden en zetten psycho-educatie en empowerment in om cliënten verder te helpen.

DENNIS KLAWER – MONICA FALCK
DIRECTIE